euzg2020 eu2020

Healthcare

Zagreb har en lang tradition for sundhedspleje på højeste niveau, baseret på princippet om ”Sundhed for alle”, hvor hver enkelt borger er sikret behandling og lægehjælp. Der arbejdes på at opretholde og fremme sundheden på alle sektorens tre niveauer (den primære, sekundære og tertiære sundhedspleje), som er indbyrdes forbundne i et fagligt og videnskabeligt samarbejde.

I udviklingen af lokalsamfundet drejer det sig i første hånd om at sikre kvaliteten og forbedre sundheden, og til det formål har kommunen iværksat en række programmer og projekter, der skal styrke livskvaliteten og opretholde og fremme sundheden hos borgerne bl.a. gennem at agitere for en sund livsstil, forebyggelse, tidlig diagnosticering, behandling og rehabilitation.

Strategien ”Sundhed for alle” har som mål, at hver enkelt skal opnå sit fulde sundhedspotentiale, og der sigtes derfor mod at opretholde og fremme sundheden gennem hele livet og mindske forekomsten af de mest udbredte sygdomme og skader.

Zagreb er også med i Verdenssundhedsorganisationens projekt ”Sund by”, som spiller en nøglerolle i retning af en udvikling, der beskytter miljøet og fremmer en sund livsstil og gode medmenneskelige relationer i byen. Projektet har også til formål at dreje sundhedssystemet mere over i retning af forebyggende behandling og sundhedsskabende foranstaltninger - kort sagt i retning af en samlet sundhedspolitik.
Sport
Paraplyorganisationen Zagreb idrætsunion har til formål at fremme og agitere for sportslige aktiviteter. Der arbejdes for at inddrage det størst mulige antal borgere i en eller anden form for sportsudøvelse, men også for at udvikle unge talenter og bevare kontinuiteten inden for elitesporten.
 
Fritid
Der arbejdes på at sikre idrætstalenter, i særlig grad elitesportsudøvere på lokalt og nationalt plan, de bedst mulige betingelser, når de skal forberede sig til konkurrencer herhjemme og i udlandet. Samtidig foregår der en stor indsats for at sikre gode betingelser for, at døve og andre parasportsudøvere kan udvikle deres talenter. Kommunen er ejer af 162 sportsanlæg og -bygninger, hvor byens mange forskellige idrætsfolk kan udøve deres sport. Byens idrætsanlæg bruges i øvrigt også til diverse større, internationale sportsarrangementer.

Ud over den lange tradition og den store udbredelse kan sporten i Zagreb også bryste sig af de opnåede resultater – størstedelen af de kroatiske medaljer, der høstes ved internationale sportsbegivenheder, tilfalder sportsfolk fra hovedstaden. Udover konkurrencer arrangerer byen også en række forskellige sportsaktiviteter af mere rekreativ karakter, deriblandt ”Sport for alle”, ”World Walking Day”, Zagreb maraton og meget andet.

 
Sporten i tal: Zagreb idrætsunion og 71 medlemsorganisationer, herunder 61 unioner, 6 associerede medlemmer og 3 midlertidige medlemmer; omkring 800 klubber og en snes faglige sportsforeninger; 18.500 seniorer, 40.000 unge og 50.000 voksne fritidsidrætsudøvere; cirka 1.100 foreninger, selskaber og institutioner, der alle virker i Zagreb, er registreret under Idrætsloven og med deres medlemmer udøver diverse sportslige aktiviteter og programmer; 162 sportsanlæg i kommunalt regi.
Cykling
Med cyklen kommer man hurtigt og billigt frem over kortere (men også længere) distancer, det er sundt og giver god motion, og så er det godt for miljøet. Cykling er en stadig mere populær sport, og igennem de sidste par år har bystyret investeret store summer i cykelinfrastruktur, der skal animere borgerne, men også turister, til i stigende grad at bruge cyklen som transportmiddel.
 
Cykeltrafikken i Zagreb bliver stadig vigtigere, særligt i disse tider, hvor de mange biler forurener og skaber trafikpropper. Vi forsøger at sikre cyklisterne en sikker færd gennem byen, og i samklang med tidsånden udvider vi nettet af cykelstier i håbet om at skabe en decideret cyklistkultur i byen.

Brochure >