euzg2020 eu2020

Social Sikring

Zagreb er på mange måder en by, der arbejder på at styrke og udvikle kvalitet i alle sine aktiviteter, ganske særligt på områder som uddannelse og velfærd, hvor vi har opnået en høj standard af forsørgelse af vore medborgere.

Byen er en af Kroatiens mest socialt bevidste med en stærk fokus på social omsorg samt sikring af rettigheder, hjælp og beskyttelse til dem, der af forskellige grunde har behov for bistand. Kommunen anstrenger sig for at forbedre livsvilkårene for alle borgere i alle aldre, lige fra spædbørn til ældre medborgere.

Vi følger med i borgernes skiftende behov og møder dem med tiltag i form af praktisk hjælp, madordninger, tilskud, boliger og andre sociale ydelser, der omfatter alle aldre, fra nyfødte over ældre til handicappede, voldsofre og andre marginaliserede grupper, der derfor ofte får hjælp og har rettigheder ud over det sædvanlige.

En betragtelig del af midlerne dertil skaffes gennem projekter under Den Europæiske Socialfond og andre programmer under EU i samarbejde med foreninger og institutioner, ikke kun i Zagreb, men også i andre kommuner og andre lande.
Børn Og Unge
Antallet af børne- og uddannelsesinstitutioner samt bredden i de ydelser og programmer, kommunen tilbyder, giver en række muligheder for børn og unge, men også for dem, der ønsker at uddanne sig gennem hele livet. Elever og studerende fra Zagreb vinder regelmæssigt priser ved regionale og nationale konkurrencer, særligt på områderne multimedie og IT samt matematik, hvilket vidner om uddannelsesinstitutionernes høje kvalitet. Zagreb har et bredt spektrum af fransk-, engelsk- og tysksprogede børneinstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser, baseret på diverse nationale undervisningsplaner (den kroatiske, tyske, franske, britiske og amerikanske) og tilbyder internationalt certificerede programmer som International Baccalaureate, Middle Years og Primary Years, samt Cambridge Secondary og Advanced.
Uddannelse
Zagreb universitet er Kroatiens ældste og største universitet og det førende på det akademiske og forskningsmæssige område. Universitetet tilbyder en bred vifte af højere uddannelser inden for biomedicin, bioteknologi, samfundsfag, humaniora, naturfag, samt tekniske og kunstneriske fag og har en særlig rolle som bevarer og fremmer af den nationale videnskabelige, intellektuelle og kulturelle arv. Universitetet arbejder også for at synliggøre kroatisk forskning og højere uddannelse på den internationale scene. Zagreb er også hjemsted for flere andre højere læreanstalter, både offentlige og private.