euzg2020 eu2020

En by, der er rar at besøge

Zagreb har en standard, der tilgodeser borgernes behov, men samtidig er tilpasset både turister og erhvervsliv. Det er en centraleuropæisk oase for alle, hvad enten man søger en behagelig tilværelse eller en fornuftig investering, eller bare vil fordybe sig i den rige fortid og de mange historier og oplevelser, byen har at byde på.

Indbyggernes gæstfrihed, den rige kultur og de mange oplevelser er grunden til, at Zagreb tre år i træk (2016, 2017 og 2018) har vundet konkurrencen om Europas bedste julemarked. Men byen funkler ikke kun i adventstiden – dens grønne parker og søer, Medvednicas skovklædte skrænter, de mange springvand og mindesmærker, blomsterbede, butikker, gader og krinkelkroge kan nydes året rundt og vil erobre alles hjerter.

Zagreb er en af Kroatiens mest socialt bevidste byer og tilbyder sine borgere sikkerhed og en højere levestandard gennem en lang række sociale foranstaltninger og ydelser for handicappede, pensionister, børnefamilier og studerende med støtte fra diverse foreningers sociale og humanitære programmer og projekter.

Zagreb er også sæde for Kroatiens parlament og regering samt præsidentens kontor. 

Organisation
Zagreb er sæde for både den kommunale og amtslige forvaltning, og byens administration udfører desuden de opgaver, der er den pålagt af centraladministrationen.

Organer:

Byrådet – den repræsentative forsamling

Zagreb byråd repræsenterer byens borgere, er det beslutningstagende organ for det område, der omfatter Zagreb kommune, og udfører andre opgaver i henhold til loven og Zagreb kommunes vedtægter. Medlemmerne af byrådet vælges af borgerne i direkte valg.

Borgmesteren – det udøvende organ

Borgmesteren repræsenterer Zagreb kommune udadtil og er kommunens øverste udøvende myndighed. Borgmesteren og de to viceborgmestre vælges direkte af borgerne. I henhold til vedtægterne om byens organisation er forvaltningen opdelt i 24 kontorer, en styrelse og to serviceafdelinger.

Bydelsråd

Zagreb er administrativt opdelt i 17 distrikter og 218 bydele, hvor borgerne gennem direkte valgte bydelsråd deltager i beslutningsprocesserne om de ting, der har indflydelse på deres dagligdag og arbejde i nærmiljøet. Distriktsrådene har siden 2001 spillet en aktiv rolle i administrationen og er i stadig større grad med til at opfylde borgernes behov, både hvad angår kommunale og andre fælles opgaver inden for kommunens område, særligt i form af planlægning og gennemførelse af mindre kampagner. Siden 2009 har også bydelsrådene bidraget væsentligt med deres aktiviteter.
Befolkning
demografiske tiltag
Bystyret har som overordnet mål at skabe rammerne for et godt og sikkert liv for sine indbyggere. Det gælder især unge, familier, pensionister og socialt udsatte borgere. I de sidste flere år har Zagreb oplevet en stadig stigning i befolkningstallet, hvilket skyldes en række demografiske tiltag.

Zagreb kommune er Republikken Kroatiens multikulturelle centrum og har gennem tiderne har været hjemsted for indbyggere med forskellig etnisk, kulturel og religiøs baggrund, som hver på deres særlige måde har bidraget til den rigdom og alsidighed, der præger byens økonomiske, politiske, kulturelle og hele samfundsmæssige liv.

Bystyret beskytter, fremmer og agiterer for menneskerettigheder, velfærd og borgernes aktive deltagelse i hverdagslivet. Derfor har bystyret blandt andet som mål at styrke ligestillingen mellem kønnene både i det offentlige liv og i familien, modarbejde racediskrimination og anden diskrimination samt beskytte seksuelle, racemæssige, nationale, religiøse og andre mindretal og sikre disses rettigheder og friheder. I den forbindelse er det målet at styrke udviklingen af civilsamfundet og forsamlingsfriheden for de forskellige aktører, der repræsenterer disse gruppers behov og interesser i lokalsamfundet.