euzg2020 eu2020

Landbrug

Centuries-old forests cover almost one-third of the area of the City of Zagreb. They are well preserved autochthonous and natural structures, insomuch that they have become a kind of city oases. In the area of agriculture and rural space, in its narrow and wide surroundings, the City of Zagreb implements a local agricultural sustainable development policy which revolves around the idea of Zagreb as a market centre and its natural attributes that determine the priorities for branches of agricultural production
Skovbrug
Projektet ”Byens haver” – dyrkning på egnede jorder, der ejes af Zagreb kommune er blevet godt modtaget. I forbindelse med projektet er dyrkningsegnede områder blevet stillet til rådighed for byens borgere, som dyrker grønsager og bær, krydderurter og blomster til eget brug. Projektet er et positivt eksempel på, hvordan man kan udnytte kommunale jorder på en bæredygtig måde og derigennem bidrage til at højne borgernes livskvalitet i social, sundhedsmæssig, økonomisk og miljømæssig henseende. Gennem projektet får borgerne adgang til sund og billig mad, og projektet bidrager således til sundere omgivelser, en større biodiversitet og en stærkere miljøbevidsthed hos borgerne, der kan tilbringe deres fritid på en sund måde i samklang med naturen. Projektet bidrager også til en følelse af partnerskab mellem by og borgere.
De landlige områder, der ligger i umiddelbar nærhed af byen, har et stort potentiale som frirum for byens indbyggere, et sted uden trængsel, larm, stress og hastværk, hvor man i stedet kan nyde roen og den rene, friske luft i grønne omgivelser. Zagrebs århundredgamle skove er en perle, og med deres velbevarede og særegne karakter udgør de en storbyoase af særlig art.
Takket være forekomsten af både bymæssige og landlige områder inden for kommunens grænser har Zagreb en veludviklet naturturisme med bl.a. naturparker, naturskønne veje samt mulighed for ophold på mindre gårde i grønne omgivelser.
 
Dyr
Zagreb er hjemsted for flere hundrede tusinder kæledyr, og kommunen fører en ansvarlig og bevidst politik, hvad angår dyrevelfærd. Der er klare regler for, hvordan man må holde kæledyr og husdyr, og kommunen sørger for opsamling og bortskaffelse af døde dyr. Det kommunale dyreinternat Dumovec samt Zoologisk have giver pleje og husly til forladte, bortløbne, sårede og vanrøgtede dyr.