euzg2020 eu2020

Erhverv

Zagreb har et økonomisk udviklingspotentiale takket være den store koncentration af erhvervsdrivende, en veluddannet arbejdsstyrke, et varieret udbud af specialiserede tjenesteydelser og veludviklede højteknologiske sektorer. At kommunen fører en aktiv politik for at udvikle, promovere og realisere nyskabende ideer og investeringsprojekter, ses tydeligt af det faktum, at over 50 procent af alle udenlandske direkte investeringer i Kroatien finder sted i Zagreb, der også genererer knap en tredjedel af landets BNP.

Zagreb er Kroatiens erhvervsmæssige, industrielle, videnskabelige, uddannelsesmæssige, forskningsmæssige og finansielle centrum og fungerer som sådan som motoren i det kroatiske erhvervsliv. Bystyret arbejder for at stimulere og udvikle et erhvervsliv, der er baseret på iværksætterånd, viden og innovation, samt et marked for varer og tjenesteydelser præget af kvalitet ved at udvikle og fremme arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Målet er at skabe et businessvenligt klima og inden for rammerne af erhvervslivet og den dertil knyttede infrastruktur at skabe nye arbejdspladser samt bedre materielle og sociale udsigter for borgerne.

Zagrebački Holding, som er 100 % ejet af Zagreb kommune, tilbyder effektive kommunale tjenester og andre ydelser, og som ejer og grundlægger af ZICER rækker bystyret en hjælpende hånd til alle, der ønsker at udvikle en innovativ ide eller et produkt i erhvervsmæssigt øjemed.


 
Infrastruktur
Infrastruktur: Zagreb ligger i midt i Kroatien, hvorfra man hurtigt og let kan komme både til de kontinentale egne og kysten. Den nybyggede lufthavn Franjo Tuđman ligger kun 20 minutter fra centrum og har forbindelse til mange europæiske byer, men også direkte flyvninger til Canada, Asien og Rusland.

For dem der foretrækker at køre, ligger Zagreb på den trans-europæiske transportrute mellem øst og vest, nord og syd. Ad de kroatiske motorveje, som er blandt Europas bedste, kommer man hurtigt og let til alle egne af landet og til vore nabolande. Det tager kun to timer at køre fra hovedstaden til Adriaterhavet ad motorvejen!

Busstationen i Zagreb ligger tæt på centrum og tilbyder hurtig og sikker transport. Med sine 44 perroner forbinder den Zagreb med de andre egne af Kroatien samt med de europæiske storbyer.

Der er desuden gode forbindelser med tog fra Zagreb til de omkringliggende byer.

Zagreb kan også kalde sig metropol takket være af de konstante investeringer i den offentlige transport: sporvognsparken er blevet gradvist moderniseret siden 2005, hvor den første kroatiskbyggede lavgulvssporvogn blev sat ind. Efter færdiggørelsen af en række investeringsprojekter, herunder nye busser og specialbusser til handicapkørsel, er Zagreb blevet en by med en høj standard i den offentlige transport.
 
Energi
The City of Zagreb, as Croatia’s capital, has an obligation and responsibility to continuously implement an efficient energy policy and environmental protection policy with the fundamental goal of fulfilment of the sustainable development requirements. This includes such development that satisfies the needs of the current generations and is, at the same time, in harmony with nature, ensuring the future generations’ fulfilment of needs. Therefore, the City of Zagreb’s administration is resolutely and actively implementing the planned measures and processes for energetically sustainable development for the realization of the vision, the City Som Kroatiens hovedstad har Zagreb pligt til at føre en effektiv energi- og miljøpolitik, der har som hovedmål at skabe basis for en bæredygtig udvikling i samklang med naturen, der ikke kun tilfredsstiller de nulevendes behov, men også sikrer de fremtidige generationer. I sin planlægning arbejder kommunen derfor bevidst og aktivt på at virkeliggøre visionen ”Zagreb – en bæredygtig by”.f Zagreb - a sustainable development city.
Miljø
Skal et sådant projekt lykkes, er det afgørende at udvikle bevidstheden om vigtigheden af en bæredygtig udvikling, ikke kun hos den enkelte, men også i samfundet som helhed. Her gør kommunen en særlig indsats i forhold til børn og unge. Et vigtigt projekt i kommunalt regi er økoskoler og økobørnehaver, hvor programmet er koncentreret om at udvikle børnenes miljøbevidsthed. Begynder man tidligt at lære børn, hvordan de passer på miljøet, og hvordan vores affald skal sorteres, får de viden, evner og gode miljøvaner og bliver bevidste om vigtigheden af en ansvarlig omgang med naturressourcerne. Det er disse økologisk bevidste unge mennesker med gode vaner, der skal være med til at sikre os en ren og sikker fremtid.